Hygienpapper

Inom vissa branscher utförs arbetet i fuktiga eller smutsiga omgivningar. Det är inte heller ovanligt att arbetet är stressigt. Under sådana förhållanden är det viktigt att hygienprodukter finns lättåtkomliga.

Sveriges bästa priser


Genom ett långt och kreativt samarbete med bland andra Procurator kan vi erbjuda lösningar för såväl storkök som för industrin till landets bästa priser.

MJ Kaffeservice - Hygienpapper till landets bästa priser!Vi erbjuder exempelvis följande produktområden:


Miljöpåverkan, viktig fråga för oss


När vi väljer leverantörer och samarbetspartners så tar miljöfrågorna allt större plats. Både framställning av pappers- och plastprodukter kan påverka livet och mångfalden i miljön, där produkterna framställs. Vi samarbetar endast med företag som tar sitt miljöansvar. Genom att välja partners med miljöcertifieringar och liknande bevis för ett äkta miljöengagemang så bidrar vi till en bättre framtid, för alla.

Kontakt utan köpkrav!

Jag ser fram emot en kontakt, vi tar ett förutsättningslöst samtal där du kan berätta mer om hur ert
nuvarande behov ser ut och vad ni önskar i framtiden.
Utifrån detta lovar jag att vi skall göra vårt bästa för att kontakten skall vara inledningen på ett nära
och långsiktigt samarbete.

Jonny Johansson, Vd

Telefon: 070-513 32 77     E-post: jonny@mjkaffeservice.se

Producerad av: Websolution

Fyll gärna i vårt kontaktformulär